Enklerehverdag24 har en stabil arbeidsstab i områdene vi betjener, men vi trenger nye medarbeidere og vikarer når arbeidsmengder øker, under ferieavvikling, ved sykdom og når noen av ulike årsaker velger å slutte hos oss. Det er derfor fint om du sender oss noen ord hvis du er interessert. Skriv kort hva du ønsker å jobbe med, ca. antall timer som ønskes med arbeid pr. uke, spesielle ukedager, uker eller mnd. etc. du ikke kan arbeide (f.eks opptatt med skolegang, bor i Syden deler av året etc.) Det er også viktig å vite om du disponerer bil eller ikke.

For mange av arbeidsoppgavene er det ikke noen krav til formell utdannelse. For andre oppgaver er det en fordel at du har en del erfaring enten fra yrkesaktivitet eller opparbeidet praktisk erfaring.

Det vi legger vekt på hos våre medarbeidere, er at de:
– er personlig egnet
– liker å arbeide med og ha kontakt med mennesker
– arbeider selvstendig
– er fleksibel, ansvarsbevisst og pålitelig
– har en god etisk holdning
– har godt humør og arbeidsglede